AKUTA BEHANDLINGAR


Vid akuta besvär såsom tandvärk, akuta infektioner, svullnader eller svårigheter att gapa eller tugga kan det vara viktigt att erhålla akut och snabb vård så snart som möjligt.

Den akuta vården syftar till att lindra värk och behandla infektioner i det akuta skedet, för att därefter i ett lugnare skede kunna planera och genomföra mer permanent behandling. Den akuta vården är oftast en tillfällig lösning och kräver ofta vidare utredning och behandling, men detta varierar från fall till fall.

Vår policy är att du vid akut behov av vård skall kunna få en tid så snart som möjligt, och rekommenderar därför att du kontaktar oss via telefon för en snabb och smidig tidsbokning. Hos oss erhåller du alltid akut tandvård inom 24 timmar.


© 2019 Sturedental, All Rights Reserved
   Sturegatan 16 , 114 36 Stockholm