VÅRA PRISER


Vårt mål på Sture Dental är att erbjuda den bästa tandvården till rätt pris. Detta gör vi genom att tillhandahålla bra priser men framförallt genom vår extremt höga kvalitet. 

Nedan finner du exempel på vanliga åtgärder med det pris som du som patient betalar hos oss. Kostnaden för behandlingen betalas i kassan direkt efter besöket – och du har möjlighet att betala med kort eller Swish.

Priserna i lästan nedan gäller Sture Dental och anges baserat på nivå av högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Referenspriset fastställs årligen av TLV (Tandvårds-Läkemedleförmånsveket) för respektive åtgärd och anger det belopp som Försäkringskassan baserar sin ersättning på. 

ÅtgärdsnrNamnDitt belopp upp till 3000 kr
Ditt belopp 3000-15000 krDitt belopp över 15000 krReferenspris
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift970kr485kr145 kr970 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare420kr210 kr31kr420 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1195 kr597kr179 kr1195 kr
108Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare1955 kr977 kr293 kr1955 kr
121Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition65 kr32 kr10 kr65 kr
123Röntgenundersökning, helstatus915 kr458 kr137 kr915kr
124Panoramaröntgenundersökning678kr362 kr139 kr595kr
125Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen, frontalröntgen, käkledsöversikt, snedlateral eller liknande)560 kr280 kr84 kr580 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1120kr540 kr78 kr1120 kr
127Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)220 kr110kr33 kr220kr
128Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder)380 kr190 kr57kr380 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten320kr160kr48kr320kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande615kr307 kr92kr615kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande950kr475kr142 kr950kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning615 kr307 kr92kr615 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning1195 kr597 kr179 kr1195 kr
401Tanduttagning, en tand1205 kr602 kr241 kr1205 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand1900 kr950 kr285kr1710kr
403Tanduttagning, tillkommande enkel480 kr240 kr72 kr480 kr
420Implantat, per styck3995 kr1997 kr599 kr3180kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat5150 kr2575 kr772kr3560 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik1705 kr852 kr255kr1705 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat7100 kr3550 kr1065 kr5175 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik1910 kr6145 kr286 kr1910 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat8225 kr2202 kr1233 kr7160 kr
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik2555 kr1277 kr383 kr2555 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle4505 kr2252 kr676 kr4505 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal3985 kr1992 kr598kr3845 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4950 kr2475 kr724 kr4635 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler6050 kr3002 kr907 kr5820 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6580 kr3290 kr987 kr6345 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1025 kr512 kr153 kr1025 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation905 kr452 kr136 kr905 kr
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup910 kr455 kr136 kr910 kr
523Stiftborttagning1330 kr665 kr199 kr1330 kr
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4478kr2239kr677 kr3965 kr
602Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4478 kr2239 kr677 kr3965 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2724 kr 1362 kr408 kr2380 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1190 kr2129 kr639 kr1090 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1435 kr717 kr215 kr1335 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar980 kr490 kr147 kr880 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1390 kr695 kr208 kr1290 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1720 kr860 kr258 kr1720 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd1955 kr977 kr293 kr1955 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi904 kr452 kr135 kr545 kr
800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial7485 kr3742 kr1123 kr6485 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial6528 kr3264 kr979 kr5035kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3950 kr1975 kr592 kr3555 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1705 kr852 kr256 kr1705 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial2845 kr1432 kr430 kr2465 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial2264 kr1132 kr340 kr2110 kr
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4520 kr2260 kr678 kr4120kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6200 kr3100 kr930 kr5800 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad13100 kr6550 kr1965 kr12285 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments14260 kr7130 kr2139 kr13400 kr
826Attachments, per styck, material125105 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder10580 kr5290 kr1587 kr10435 kr
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder10580 kr5290 kr1587 kr10435 kr
829Immediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering.8980 kr4490 kr1347 kr7815 kr
850Implantatförankrad krona, en per käke10865 kr5432 kr1630 kr8820 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke9890 kr4945 kr1483 kr6835 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro3100 kr1550 kr456 kr2465 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat39980 kr19990 kr5997 kr35675 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat43550 kr21775 kr6532 kr37875 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler45895 kr22948 kr6884 kr39575kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler39980 kr19990 kr5997 kr34505 kr
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand6490 kr3245 kr973 kr1335 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar6860 kr3430 kr1029 kr1720 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår.9690 kr4845 kr1453 kr5035 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke10390 kr4495 kr1348 kr7500 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår9690 kr4845 kr1453 kr2465 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona.10390 kr4495 kr1348 kr5035kr
SL4-1TandsmyckekostnadKontakta kliniken
LINSkriftligt intyg, ringa omfattning300 kr
0Uteblivande400 kr

© 2019 Sturedental, All Rights Reserved
   Sturegatan 16 , 114 36 Stockholm