VÅRA PRISER


Vårt mål på Sture Dental är att erbjuda den bästa tandvården till rätt pris. Detta gör vi genom att tillhandahålla bra priser men framförallt genom vår extremt höga kvalitet. 

Nedan finner du exempel på vanliga åtgärder med det pris som du som patient betalar hos oss. Kostnaden för behandlingen betalas i kassan direkt efter besöket - och du har möjlighet att betala med kort eller Swish.

Priserna i lästan nedan gäller Sture Dental och anges baserat på nivå av högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Referenspriset fastställs årligen av TLV (Tandvårds-Läkemedleförmånsveket) för respektive åtgärd och anger det belopp som Försäkringskassan baserar sin ersättning på. 

ÅtgärdsnrNamnDitt belopp upp till 3000 kr
Ditt belopp 3000-15000 krDitt belopp over 15000 krReferenspris
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift865 kr433kr130kr865kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare430kr375kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1070kr1070kr
108Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare1740kr1740kr
111Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift660kr330kr99kr660kr
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift855kr855kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist310kr280kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist565kr262kr78kr525kr
121Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition60kr60kr
123Röntgenundersökning, helstatus830kr820kr
124Panoramaröntgenundersökning595kr530kr
125Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen, frontalröntgen, käkledsöversikt, snedlateral eller liknande)520kr520kr
126Röntgenundersökning, omfattande1005kr1005kr
127Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)200kr195kr
128Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder)340kr340kr
141Studiemodeller för behandlingsplanering600kr600kr
161Salivsekretionsmätning625kr625kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökningFaktura400kr
163Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar995kr995kr
164Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)Faktura610kr
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem430kr430kr
204Profylaxskena, per skena815kr815kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring175kr175kr
206Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring350kr350kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten295kr280kr
521Akut trepanation och kavumextirpation810kr405kr121kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande575kr530kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande825kr825kr
30DProfessionell tandrengöring med Airflow upp till 15 minuter300kr0kr
30EProfessionell tandrengöring med Airflow > 15 minuter600kr0kr
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande410kr410kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling770kr770kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1140kr1140kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1710kr1710kr
311Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem430kr430kr
312Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem175kr175kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer1075kr1075kr
314Beteendemedicinsk behandling495kr495kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom435kr435kr
322Stegvis exkavering1155kr1135kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning530kr187kr56kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning1035kr517kr155kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min2320kr2320kr
401Tanduttagning, en tand1035kr517kr155kr1035kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand1715kr1715kr
403Tanduttagning, tillkommande enkel225kr185kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle3165kr3165kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4685kr4220kr
406Tanduttagning, övertalig tand1035kr1035kr
407Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2305kr2085kr
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande4220kr4220kr
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärder1550kr1550kr
420Implantat, per styck
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant
435Avlägsnande av implantat
436Avlägsnande av implantat, enkel
44DTillägg när två implantat installeras vid samma operationstillfälle och det ena inte är ersättningsberättigande
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal3445kr1722kr516kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare
521Akut trepanation och kavumextirpation
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup
523Stiftborttagning
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
542Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation
602Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena
606Motorisk aktivering
607Bettslipning för ocklusal stabilisering
60BBettslipning för ocklusal stabilisering
701Bettslipning för ocklusal stabilisering
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
704Fyllning av en yta på molar eller premolar
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
707Krona i plastiskt material, klinikframställd
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
811
812
813
814
815
822
823
824
825
826
827
828
829
831
832
833
834
835
836
837
839
845
846
847
848
850
852
853
854
855
856
857
858
859
861
862
863
865
871
872
873
874
875
876
877
878
880
881
882
883
884
884M
888
889
892
921
922
925
926
928
929
SL2
SL2-1
SL3
SL3-1
SL4
SL4-1
 

Följ oss


© 2019 Sturedental, All Rights Reserved
   Sturegatan 16 , 114 36 Stockholm
   Sturegatan 16 , 114 36 Stockholm
© 2019 Sturedental, All Rights Reserved