ROTFYLLNING


Att göra en bra rotfyllning är en komplicerad process som kräver detaljerad kunskap om tandens anatomi och stor noggrannhet. En process som vi behärskar på Sturedental . Ju tidigare en inflammerad tand behandlas – desto enklare blir behandlingen. Har du ont i tanden? Sök tandvård direkt innan det blir bättre. Vi har generösa öppettider och behandlar i regel akuta besvär samma dag.

ROTFYLLNING ATT RÄDDA EN TAND


Rotfyllning är en behandling som går ut på att avlägsna inflammerad/död vävnad i tanden. Detta är oftast en konsekvens av djup karies men kan även ha andra orsaker, som tex trauma. Om nerven i tanden har blivit så drabbad att den inte kan läka sig själv blir konsekvensen bara värre ju längre behandlingen dröjer. Inflammation i tandens nerv orsakar ökat tryck i pulpan som leder till att nerven hamnar i kläm, vilket kan orsaka ytterligare smärta. Detta kallas en pulpit. Tanden måste också behandlas innan inflammationen sprider sig vidare. Detta bör göras innan inflammationen har spridit sig till käkbenet, då blir behandlingen betydligt mer komplicerad.

När tandläkaren har avlägsnat all sjuk vävnad, fylls tanden med olika material. Ibland är tanden så sjuk att man gör rotfyllningen under flera besök, detta för att säkerställa den bästa prognosen. Därefter, när tanden är rotfylld och symptomen är borta, väljer man att bygga upp tanden på nytt. Detta kan då göras, i de flesta fallen, med en fyllning alternativt en krona.

Att göra en bra rotfyllning är en komplicerad process som kräver kunskap om tandens anatomi och stor noggrannhet. Våra tandläkare går kontinuerligt på utbildningar för att på så sätt alltid hålla sig uppdaterade och hos oss använder vi oss av den senaste tekniken, detta för att alltid kunna erbjuda dig, villkorslöst, den bästa tandvården.


© 2019 Sturedental, All Rights Reserved
   Sturegatan 16 , 114 36 Stockholm