BASUNDERSÖKNING


En basundersökning syftar till att på ett översiktligt och systematiskt sätt undersöka och screena bland annat tänder, tandkött, bett, och omgivande vävnader såsom käkmuskulatur och mjukvävnader. 
Vid behov kan en kompletterande undersökning krävas för att vidare utreda omständigheter som kan tillåta, eller tala mot, en viss typ av behandling.

Vid tillfället går du och din behandlare tillsammans igenom dina funderingar och eventuella önskemål eller förväntningar på behandling, och lägger tillsammans upp en behandlingsplan för de aktuella tillstånd som kräver åtgärder. Ni går även igenom aktuell kostnad för det eller de behandlingsplan(er) ni tillsammans beslutat om.

Du kan alltid få kostnadsberäkningen utskriven som en kopia.


© 2019 Sturedental, All Rights Reserved
   Sturegatan 16 , 114 36 Stockholm