Frågor & Svar

Vilken tandborste ska jag välja?

Det finns ett stort antal tandborstar på marknaden. Grundregeln är att man kan göra rent på tänderna med i stort sett vilken som helst av dem. Som regel hänger det mer på viljan och ambitionen än på tandborstens utformning.

Om du inte fått andra rekommendationer av din tandläkare:

 • Välj en mjuk tandborste för att inte skada tandköttet.
 • Välj en tandborste med ett litet borsthuvud om du har trångt i munnen, har svårt att gapa eller lätt kväljer när du borstar.
 • Välj ett skaft som är bekvämt att hålla i och som gör att du känner att du kan komma åt överallt i munnen utan att stöta emot med skaftet.

Ett rakt skaft är enkelt att använda. Tandborststrånas färg, varierande längd eller vinkling i förhållande till skaftet har sannolikt mindre betydelse. 

Om du har svårt att välja så hjälper vi gärna till!

Är Fluor farligt?

Precis som andra kemiska ämnen som är bra för oss, exempelvis zink, kan fluor vara giftigt i för stora doser. Fluoret är dock giftigt först när det sväljs ner, vilket fluortandkräm och fluorskölj inte är avsedda att göra. 

För små barn finns ändå en risk att små doser tandkräm sväljs ner. Då är det bra att veta att det är svårt, för att inte säga näst intill omöjligt att få i sig för höga doser av fluor enbart via fluortandkräm. Vårdguiden anger att barn som får i sig 5-15 mg fluor per kilo kroppsvikt kan få förgiftningssymptom. Ett barn som väger 10 kilo skulle behöva få i sig en till tre tuber tandkräm innan dessa nivåer uppnås. Man bör dock komma ihåg att det finns andra källor till fluor än tandkräm, exempelvis naturligt fluorerat dricksvatten och vissa livsmedel.

Hur fungerar Fluor? Vilka effekter har den?

Fluor har använts i över 70 år för att förebygga karies. När man äter eller dricker saker som innehåller socker och kolhydrater bildar bakterier på tandytan en syra som bryter ner tandens emalj vilket kan ge hål i tänderna, karies. Fluoret stärker tanden och gör den mer motståndskraftig mot kariesangrepp. För att skydda tänderna mot karies är det viktigt att tillföra fluor direkt på tanden eftersom det är den lokala effekten på tandytan som är viktig, exempelvis genom tandborstning med fluortandkräm. 

Fluor är idag det bästa vi har att tillgå för att motverka karies. De kariesförebyggande effekterna av fluor är väl dokumenterade. Det finns inga alternativa substanser eller medel som har en vetenskapligt bevisad effekt mot karies, därför rekommenderar vi tandvårdsprodukter som innehåller fluor.

Tips för bäst oral hygien?

Regelbunden borstning är nödvändig för att upprätthålla god munhygien och friska tänder, då rengöringen av tänderna förhindrar bakteriebeläggningar och hål. 

Som regel rekommenderas (Fluordos gäller vuxen individ):

 • Borsta tänderna 2 gånger dagligen, förslagsvis morgon och kväll. Använd mjuk tandborste och mjuk teknik, för att undvika skador på tänder och tandkött.
 • Använd Fluortandkräm som innehåller 1450-1500ppm Fluor.
 • Komplettera gärna tandborstningen med Fluorskölj. Kontrollera innehållet. Rekommendationen är 0,2% Natriumfluorid [NaF]. Kolla efter Tandläkarförbundets rekommenderade varor, för att försäkra att din produkt är kvalitetssäkrad.
 • Använd tandtråd, eller andra hjälpmedel för rengöring mellan tänderna 1 gång per dag. Exempel på andra hjälpmedel är mellanrumsborstar, eller tandstickor.

Vid hög kariesrisk finns anledning att utöka kariesskyddet ytterligare, och din tandläkare ger då kompletterande råd och produkter. 

Hör gärna av dig vid funderingar, så hjälper vi mer än gärna till med rekommendationer och information.

Singelimplantat- eller brokonstruktion?

Valet av konstruktion är individuellt, och baseras på många olika faktorer. Här krävs en bedömning i varje enskilt fall. 

För en brokonstruktion krävs att intilliggande tänder, oftast en på var sida om tandluckan, slipas på för att tillåta att en bro fästs på dessa. En bro tar stöd av dessa granntänder, och håller upp en hängande tand emellan. Resultatet blir ofta mycket fint men då tänderna sitter ihop, kan t.ex. tandtråd inte användas, utan andra hjälpmedel får tas till. 

Är granntänderna sedan tidigare helt intakta och friska, och benkvaliteten, -mängden och övriga omständigheter tillåter, är implantatbehandling att föredra. Du får då en ny tand som är fristående och nästan oberoende av granntänder. Även implantat kräver daglig rengöring, för att inte drabbas av implantatförlust, som kan liknas vid tandlossningssjukdom. 

Har du en eller flera tandluckor du önskar ersätta? Kom gärna in för en konsultation, så berättar vi mer!

Hur fungerar blekning?

Att bleka sina tänder har blivit allt mer populärt och det finns många preparat att köpa som sägs göra tänderna vitare. Det finns tydliga regler om vilka blekmedel som får säljas. Tandblekning får inte utföras på personer under 18 år. 

En blekning är en kemisk process. Blekmedlet tränger in i emaljen och dentinet och bryter där ner de missfärgande mörka ämnena till mindre, inte lika färgade ämnen. 

Det finns olika typer av tandblekningsprocedurer. Vid båda metoder så används peroxid när tänderna ska blekas. Ju högre koncentration av peroxid desto snabbare blekningseffekt. Det blir dock större risk för biverkningar, såsom ilningar och/eller skador på tandkött och läppar, ju högre peroxidkoncentrationen är. 

Vi erbjuder två olika typer av blekning:

 • Tandblekning på klinik.
 • Professionell tandblekning med ett hemma-kit

Det är rekommenderat att tandblekning sker i samråd med din tandläkare. Rådfråga gärna innan, så hjälper vi till med att utvärdera och välja rätt metod för just dig.

Kan jag bleka mina tänder?

Att bleka tänderna är en enkel behandling för att få bort de vanligaste missfärgningarna. Resultatet kan dock variera och tänder med gula eller bruna missfärgningar är i allmänhet lättare att bleka än andra. Missfärgningar från metaller, som amalgamfyllningar, är näst intill omöjliga att bleka. Detsamma gäller tänder som utsatts för ett slag eller en skada och där tandnerven, pulpan, på grund av detta har skadats. 

I regel bleks inte fyllningsmaterial, kronor eller fläckar på tänderna som uppkommit på grund av en mineralisationsstörning. 

Det är alltid rekommenderat att tandblekning sker i samråd med din tandläkare. Kom gärna in för en konsultation, så berättar vi mer.

Vad är skalfasader?

Att bleka tänderna är en enkel behandling för att få bort de vanligaste missfärgningarna. Resultatet kan dock variera och tänder med gula eller bruna missfärgningar är i allmänhet lättare att bleka än andra. Missfärgningar från metaller, som amalgamfyllningar, är näst intill omöjliga att bleka. Detsamma gäller tänder som utsatts för ett slag eller en skada och där tandnerven, pulpan, på grund av detta har skadats. 

I regel bleks inte fyllningsmaterial, kronor eller fläckar på tänderna som uppkommit på grund av en mineralisationsstörning. 

Det är alltid rekommenderat att tandblekning sker i samråd med din tandläkare. Kom gärna in för en konsultation, så berättar vi mer.

Har jag rätt till Statligt tandvårdsstöd?

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd från och med det år de fyller 23 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men vilka enligt socialförsäkringsbalken inte anses vara bosatta i landet. Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd. 

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar:

 • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
 • Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
 • Högkostnadsskydd

Är du ansluten till försäkringskassan, får du del av tandvårdsstödet automatiskt. Bekymmersfritt och enkelt. I vårt journalsystem framkommer om du är ansluten eller inte. Vi meddelar dig vid behov. 

Hur stort är tandvårdsstödet?

Tandvårdsstödet fås i form av: 

Högkostnadsskydd, ersättning enligt referenspris:

 • För behandling upp till 3 000 kronor, betalas 100% av patienten
 • Från 3 000-15 000 kronor ersätts 50% av Försäkringskassan.
 • Från 15 000 kronor ersätts 85% av Försäkringskassan.

En behandlingsperiod är 1 år från det datum då den första åtgärden genomfördes. Då behandlingsperioden tar slut, nollställs högkostnadsskyddet. 

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB):

 • Från och med det år man fyller 23 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

ATB får sparas i högst två år 

Särskilt tandvårdsbidrag (STB):

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa.

 • Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och gäller från och med 1 januari och 1 juli varje år.
 • Bidraget får delas, men kan inte sparas till nästa halvår.

Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget. För att vårdgivaren ska kunna bedöma om patienten har rätt till bidraget behövs ett underlag. Vilket underlag som krävs beror på patientens diagnos eller tillstånd. 

Hur får jag veta den totala kostnaden av min behandling?

Efter undersökning, och fastställande av önskemål och behov, upprättas en behandlingsplan. Då informeras du om den totala kostnaden för aktuell behandling. 

I förekommande fall av oväntade händelser, tillkommande diagnoser och/eller behandlingstekniska komplikationer kan den totala kostnaden komma att ändras. Du meddelas alltid om kostnader som tillkommer utöver planerad behandling. 

Ett kostnadsförslag gäller för aktuell behandlingsperiod, aktuell behandlingsplan och för de åtgärder som återges i kostnadsförslaget, och syftar alltid till att ge en så korrekt uppfattning om pris som möjligt.

Går det att delbetala större behandlingar?

JA!
Genom ett samarbete som vi inlett med Wasa Kredit kan du nu delbetala dina behandlingar, och slippa oroa dig för stora kostnader. 

För mer information, uppge till din behandlare att du önskar delbetala, så hjälper vi till så gott vi kan!


© 2019 Sturedental, All Rights Reserved
   Sturegatan 16 , 114 36 Stockholm