KRONOR OCH BROAR


En tandkrona används när ytan på tanden på något vis har förstörts men roten är intakt. Tandkronor är vanligen guldkronor, metall-porslinskronor eller porslinskronor och täcker den synliga delen av ytan samtidigt som de ger stabilitet och styrka. Anledningen till att man sätter in en tandkrona är sprickor i en eller flera tänder orsakade av förfall, fyllningar, rotfyllningar eller tuggning.

Broar används för att ersätta en eller flera saknade tänder. En tandbro är en konstgjord tand som fästs vid de två kringliggande tänderna.


© 2019 Sturedental, All Rights Reserved
   Sturegatan 16 , 114 36 Stockholm